eind-redactie

EIND-REDACTIE

Een boek of programma inhoudelijk coördineren en vullen vraagt taal- en verhaalgevoel, creativiteit, nauwkeurigheid, inlevingsvermogen, diplomatie en flexibiliteit. In wisselende verhoudingen even broodnodig.


hoofdtekst kent de juiste formules.